Ne Sıklıkla Göz Muayenesi Olmalıyım?

Ne Sıklıkla Göz Muayenesi Olmalıyım?

50 yaşından küçükseniz, bilinen bir göz ya da sistemik rahatsızlığınız yoksa ve gözlerinizle ilgili şikayetiniz de yoksa 2-4 yılda bir muayene olmanız yeterlidir.

50 yaşının üzerinde en az 2 yılda bir muayene olmak bu yaşlarda gelişebilen katarakt ve göz tansiyonu gibi göz hastalıklarının erken tanısı açısından önemlidir.

Çocukların öğrenmesi görmeleriyle direkt olarak alakalıdır. Bu yüzden çocuklar her yıl göz muayenesi olmalıdırlar.

Şeker hastalığı gibi özel sağlık durumlarında göz doktorunuzun size önereceği sıklıkta muayene olmanız göz sağlığınız açısından önemlidir.

Glokom ve üveit gibi bilinen bir göz hastalığı olan hastaların düzenli olarak göz muayenesine gelmeleri gerekir.

Gözlerinizle ilgili görme bozukluğu, ağrı gibi bir problem yaşıyorsanız vakit kaybetmeden bir göz doktoruna muayene olmanız gerekir.

Göz muayenesi

Her insan göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenli olarak muayene edilmelidir. Bu muayenenin ne sıklıkta olacağı yaşınıza, genel sağlık durumunuza ve herhangi bir göz hastalığınız olup olmamasına bağlıdır.
Rutin göz muayenesinde göz doktorunuz görme seviyenizi ve göz sağlığınızı değerlendirecektir. Muayeneden önce, diabet veya yüksek tansiyon gibi, bir sistemik hastalığınız olup olmadığını; ve ilaç kullanıp kullanmadığınızı doktorunuza belirtmelisiniz. Bir göz hastalığınız olmasa dahi, ailenizde var olan hastalıkları söylemelisiniz.
Muayenenin başlangıcından önce otorefraktometre aleti ile gözünün miyop, hipermetrop yada astigmat varlığıyla ilgili bir ölçüm alınır.
Doktorunuz muayene başlangıcında görme keskinliğinizi değerlendirecektir. Bu sizin ne kadar net gördüğünüzün ölçüsüdür. Bu muayenede belirli bir miktar uzaktaki harfler sayılar yada şekiller size gösterilecektir. Bu harfler değişik büyüklüktedirler. Bir noktadan sonra muhtemelen tüm harfleri net göremeyebilirsiniz. Bu muayene sonunda doktorunuz görme seviyenizi belirleyecek ve miyop, hipermetrop ya da astigmatizmanız olup olmadığı hakkında sizi bilgilendirecektir.
Muayenenin devamında doktorunuz çeşitli ışıklar ve enstrümanlar yardımıyla göz kapaklarınızı, göz yüzeyini, ve gözün içini ve arkasını değerlendirecektir. Göz içi basıncınızın değerlendirilmesi de normal muayenenin bir parçasıdır. Muayenenin herhangi bir anında göz hareketleriniz de değerlendirilecektir.
Normal göz muayenesinde muayene olan için ağrı verici bir müdahele söz konusu değildir. Ancak gözün ön ve arka kısımları değerlendirilirken kullanılan ışıktan dolayı geçici bir kamaşma oluşabilir. Bazı muayenelerde doktorunuz göz bebeklerinizi genişletmek için damla kullanmak isteyebilir. Bu damla sonrasındaki bir kaç saat boyunca yakın görmede bozulma ve ışıktan rahatsız olma gibi geçici şikayetler oluşabilir.


Sizi Arayalım


Gözaltı torbalanmasına en çok neden olan faktörler yaşın ilerlemesi, stresli bir hayat ve genetik özelliklerdir. Bunların dışında çok uzun süre bilgisayar ve televizyona bakmak, yeteri kadar uyumamak da gözaltı torbalarının oluşmasında etkilidir.
Gözaltı morlukları görüntü açısından oldukça can sıkıcıdır. Bu morlukların oluşmasına neden olan bazı etkenler vardır. Bu etkenler bazen kalıtsallıktan kaynaklanırken bazen de hastanın hatalı davranış alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır.
Göz seğirmesi zaman zaman hepimizin başına gelen bir şeydir. İsteğimizin dışında göz kaslarımızın kasılmasını göz seğirmesi olarak tanımlayabiliriz. Tıpta Miyokimi olarak tabir edilen göz seğirmesi en çok üst göz kapağında yaşanır.
Sağlıklı bir göz devamlı gözyaşıyla yıkanmaktadır. Bu göze hem rahatlık sağlar hem de gözün nemli olmasını sağlar. Eğer gerekli gözyaşı yoksa ya da var olan gözyaşı kalitesi iyi değilse göz yeteri kadar ıslanamaz ve göz kuruluğu ortaya çıkar.
Zaman zaman herkesin başına gelen göz kanlanması çoğu zaman önemsenmeden kendiliğinden geçmesi beklenir. Ama bu durum bazen çok ciddi bir problemin göstergesi olabilir. Örneğin üveit, enfeksiyon, ramotolojik ve troid hastalıkların belirtisi olabilir.
Katarakt, sağlıklı bir insanda saydam olan göz içindeki merceğin saydamlığını kaybetmesidir. Eğer göz içi merceği bulanıklaşırsa, görme de azalır.Katarakt, göz merceğinin saydamlığının kaybolduğu donuk beyaz bulanıklık gösterdiği bir durumdur.
Glokom, görme sinirine hasar vererek görme kaybına yol açan hastalığa verilen isimdir. Glokomda görme siniri hasarı göz içinde üretilen sıvıdaki basınç değişiklikleriyle ilgilidir. Bu hasar genellikle göz içi sıvısının basıncının "yüksek" oluşuna bağlıdır.
İnsan gözü yakını görebilmek için odaklama yapmak zorundadır. Bu odaklama gücü göz merceğinin şeklini değiştirmesi ile mümkündür. 45 yaştan itibaren sertleşen göz merceği eskisi kadar iyi odaklanamadığından yakını görme zorlaşır ve gözlük kullanımı gerekir.
Göz sağlığının temelinde düzenli göz muayenesi vardır, çünkü çoğu göz hastalığı son evresine gelinmedikçe hastalar tarafından farkedilemez, bir uyarı işareti yoktur. Ancak bazı sorunlar da beklenmeyen bir anda oluşup hasta için uyarı oluşturur.
Çocuklarda öğrenme aşamasında görme işlevi çok önemlidir. Uygun göz sağlığı için çocukların düzenli göz muayenesinin yapılması gerekir ve muayenelerin güvenilirliğine özen gösterilmelidir. Çünkü bazı önemli göz sorunları hiçbir belirti vermeden başlar.
İki ana grup kontakt lens mevcuttur; sert kontakt lens ve yumuşak kontakt lens. Bunların dışında afakik, keratokonus, renk körlüğü gibi özel grup lensler de vardır. Kontakt lens reçete edilmeden önce tam bir göz muayenesi gereklidir.
Excimer Laser, arf gazı kullanılarak 193 nm dalga boyunda ultraviole ışık üreten ve korneada yapılması gereken düzeltmeye göre ışını kontrol eden, içinde gelişmiş bir bilgisayar bulunan laser cihazıdır ve 1990 yılından beri tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.
Hastalarda meydana gelen kataraktın en sık oluşma sebebi yaşlılıktır. Genellikle 50 yaş üzerindeki hastalarda katarakt yaşlanmanın normal süreci sonucu ortaya çıkmaktadır ve görmeyi etkileyecek seviyeye ulaşması yıllar almaktadır.
Her 100 kişiden birinin sorunu haline gelen göz tansiyonu ya da glokom, tüm körlüklerin de yüzde 5'inden sorumlu tutulmaktadır. Uzmanlar tarafından 1 yaş altındaki tüm bebeklerin mutlaka göz kontrolünden geçirilmesi önerilmektedir.
Glokomda görme siniri hasarı göz içinde üretilen sıvıdaki basınç değişiklikleriyle ilgili bir durumdur. Sıklıkla bu hasar göz içi sıvısının basıncının “yüksek” oluşuna bağlıdır, fakat bazen bu basınç “normal” iken de glokom görülebilmektedir.
Göze yabancı cisim kaçmasına, çocuklarda ve işçilerde sıkça rastlanmaktadır. Açık havada oynayan couklarda bitki parçaları ya da toprak taneleri; metal kesimi, düzeltilemsi, sıva işinde çalışan işçilerde ise, metal ve sıva parçalalr göze kaçar.
Astigmatizma gözlük, kontakt lens ya da refraktif cerrahi ile düzeltilebilen bir görme kusurudur. Toplumda birçok insanda normal olarak bulunmaktadır. korneanın yapısını kabaca tarif etmek gerekirse bir futbol topu gibi küreye benzer.
Çocuklarımızın görme problemlerinin bulunup bulunmadığını birçok veri ışığında tespit etmemiz mümkündür. Hangi yaş grubuda olursa olsun, çocuğunuzda bu belirtilerden bir veya birkaçı varsa bir göz kontrolünden geçirmelisiniz.
Galata Tıp Merkezi

info@galatatip.com.tr

En Üst .