Kaygı Bozuklukları (Anksiete Bozuklukları) Nelerdir?

Kaygı Bozuklukları (Anksiete Bozuklukları) Nelerdir?

Kaygı doğum anından beri hayatımızda neredeyse ilk karşılaştığımız duygu olsa gerektir. Ve yaşamda çoğu zaman işlevsel, gerekli bir duygudur. Tamamen kaygısızlık çeşitli filmler, romanlarda yüceltilebilmesine rağmen bir hayalden öte geçmez ve aşırı bastırılmış kaygı ve bunun sonucunda ortaya çıkan aşırı sakin davranış biçimi vücudumuzda başka bir aksaklık olarak zaman içinde başımıza bela olur. Makul bir kaygı, bize hem akıl yürütme hem de kaslarımızı çalıştırma konusunda katkı sağlarken, yersiz, dış uyaranlardan bağımsız ya da uyumsuz bir şekilde ortaya çıktığında ve kontrol edilemediğinde hayatımızı cehenneme çevirebilir. Bunun sonucunda kaygı bozuklukları denen rahatsızlıklarla karşılaşırız.

Kaygı Bozuklukları (Anksiete Bozuklukları) Nasıl Ortaya Çıkar?

En temel anksiyete bozukluğu olan hastalarımızda, sürekli katlanılması zor ve durumla uyumlu olmayan bir endişe ve kaygı gözlenir. Bazen günlük yaşam devam ettirilemez hale gelebilir. Duygularının kontrolü kaybolur ve dışarıdan yapılan sakinleştirmeye yönelik sözlü katkılar çoğunlukla yetersiz kalır.

Kaygı bozukluklarında, fiziksel ve ruhsal belirtiler iç içe geçer. Kaygı ve endişe duygusunun yanında, göz bebeklerinde genişleme, kalp atış hızında artma ya da düzensizleşme, ellerde titreme, kas geriliminde artma, mide barsak sisteminde bozulmalar, mide bulanması, ishal, nefes alış verişte bozulmalar, işeme ihtiyacında artma, ağız kuruması, baş dönmesi gibi belirtiler ortaya çıkar. Devamlı olan bir kaygı bozukluğu kalıcı fiziksel sorunlara da gebedir. Bağışıklık sistemi çöker ve enfeksiyonlara, kansere, metabolik bozukluklara yakalanma riski artar. Ayrıca hastanın iş, okul ve sosyal yaşantısı zarar göreceği şekilde etkilenebilir. Bu sürecin sonunda kişinin yatkınlığına göre psikotik bozukluklar dahil başka psikiyatrik rahatsızlıklar da ortaya çıkar.

Kaygı Bozuklukları (Anksiete Bozuklukları) Tedavisi Nasıldır?

Hastalarımızın tedavisinde iyi bir psikoterapotik yaklaşım ve ilaç tedavisi kullanılmalı ve anksiyeteyi tetikleyebilecek veya neden olabilecek davranışlar ve madde kullanımlarından soyutlanması sağlanmalıdır. Ne yazık ki tedaviye cevap çok hızlı gelişmeyeceğinden tedavi ekibi ve hastanın bu sürece de sabırlı yaklaşması gerekir.

Uz. Dr.Tulga Tolun ŞATIR


Sizi Arayalım


Yeme Bozuklukları anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ve son yıllarda tanımlanan tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıklardan oluşur. Bu tür psikiyatrik hastalıklardan kaynaklanan yeme bozukluğu fiziksel rahatsızlıklara da yol açar.
Sınav kaygısı, özellikle çocuk yaştan itibaren, çocuğa hayatının gidişini kökten değiştirecekmiş gibi sunulan sınavlarla karşılaşmanın çok sık olduğu ülkemizde sıklıkla gördüğümüz bir durumdur ve birçok problemi de beraberinde getirir.
Toplumumuzda başkalarının kendi hakkında neler düşündüklerini önemsemeyen insan sayısı yok denecek kadar azdır. İnsanlar başkalarının gözünde nasıl göründüklerini, akıllarda nasıl kaldıklarını çok abartılı bir şekilde önemsemektedir.
Panik atak ve panik bozukluk farklı şekilde tanımlanmaktadır. Panik atak, kişinin yaşadığı bir durumken, panik bozukluk, tekrarlatıcı panik atakların olduğu, insanı yeri geldiğinde günlük yaşamından uzaklaştırabilen ciddi bir rahatsızlıktır.
Obsesyonu “vesvesyon” olarak isimlendiren bir hastamın iç içe geçirerek yaptığı bu kelime üretimini her zaman gülümseyerek hatırlarım ki şu anda hastam iyi bir tedavi sürecinin ardından rahatlamış bir hayat sürmeyi başarabilmiştir.
Depresyon özellikle son elli yılda, canımızın sıkkın ya da üzüntülü olduğu herhangi bir zamanda ağzımızdan çok kolaylıkla çıkan bir terim oluverdi. Oysa gerçek depresyon, belirli kriterleri olan ve bu kriterlerle tanı konulan bir rahatsızlıktır.
Bağımlılık yapıcı maddelerin oluşturduğu hastalıklar, madde kullanım bozukluğu ve madde kullanımına bağlı bozukluklar olarak ikiye ayrıldığından tedavi yaklaşımları da karşı karşıya bulunulan duruma göre geliştirilir.
Alkol bağımlılığı tedavisi akut dönem, subakut dönem ve uzun dönem tedavisi olarak planlanmalıdır. Hastanın durumuna göre hastane yatışı ve ayaktan tedavi programları uygulanabilir. Farklı tedavilerin uygulanması bağımlılıktaki şiddete göre değişir.
Esrar bağımlılığının tedavisinde, hastanın esrara başlamasına neden olan özellikleri üzerine ve esrarla birlikte oluşan ruhsal sıkıntılar üzerine hedeflenmiş bir ilaç kullanımı ve terapötik yaklaşımla tedavi stratejisi oluşturulur.
Son yıllarda bir çok ülkede alkole bağlı problemlerin tartışılmasında sadece bu sorunları yaşayan küçük bir grup insanın üzerine odaklanılmasından vazgeçilmiş, sigara ve AİDS mücadelelerinde olduğu gibi “yeni bir halk sağlığı hareketi” esas model haline gelmiştir.
Metropoldeki hayatımız, çalışma ortamlarımız, eğitim sürecimiz, trafikte geçirdiğimiz zaman, değişmiş davranış ve düşünce yapıları olan insanlarla karşılaşmalarımız, vücudumuz ve beynimizdeki kaygı ile başa çıkma mekanizmalarını fazlasıyla zorlar.
Alkol / madde kullanan annelerin bebeklerinde fetal ve neonatal kampliksayonlar sık gözlenir. Maddenin yarılanma ömrü fetusta enzimlerin yetersizliği ve bebrek yolu ile atılımın daha düşük olmasına bağlı olarak yetişkinlere oranla daha uzundur.
Sedatifler gerilimi azaltan ve mental sakinlik yaratan bir ilaç türüdür. “Sedatif” terimi gerçekte anksiyolitik terimi ile aynı anlamda da kullanılmaktadır; anksiyeteyi yani kaygı ve sıkıntı hissini azaltan ilaç anlamına gelmektedir.
Bağımlılık yapıcı maddeler temelde iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Bunları şöyle ifade edebiliriz: Alkol, amfetaminler, kafein, kannabis, kokain, fensiklidin (PCP), hallusinojenler, uçucular, nikotin, opiyatlar, uyku verici-bunaltı gidericiler.
Bağımlılığa yatkın tipik bir kişilik yapısının tanımlanması mümkün olmamasına rağmen belirli bazı ortak özelliklerin varlığını söylemek de mümkündür. Bu özelliklerin belirlenmesinde içinde yaşadığı çevre ve bu çevrede üstlendiği roller önemlidir.
Dr. Tulga Tolun Şatır, bağımlı olan kişinin yaşam biçimini tamamen değiştirmesi gerektiğini açıkladı. Bağımlılık, kişilerin ruhsal ve bedensel sağlığına zarar vermesine rağmen, belirli bir eylemi tekrarlamaya yönelik önüne geçilemez bir istek duyma halidir.
Küçük yaşlarımda seyrettiğim bir filmi hatırlarım. Renksiz çekilmiş bir Amerikan filmiydi. Sahnede sevgilisinden yeni ayrılmış bir genç kız kanepeye oturur. Ağlamaktadır. Elinde bir kova dondurma vardır ve kaşık kaşık yemektedir.
Esrar (Marijuana), kenevir bitkisi Cannabis Sativa’nın çiçek ve yapraklarının kurutulup doğranması ile oluşan yeşil ya da gri bir karışımdır. Torba içinde ya da preslenmiş bir şekilde satılır. Haşiş ise kenevir bitkisinin reçinesinden yapılır
Galata Tıp Merkezi

info@galatatip.com.tr

En Üst .