İnsan Kaynakları

Geri dön

İnsan Kaynakları

Galata Poliklinik çalışanlarımızın gelişimini desteklemeyi, motivasyon ve iş tatmini yaratmayı ve maksimum hasta memnuniyetini hedeflemektedir. Hizmet kalitesinin rasyonel bir şekilde arttırılmasını ve personelimizin Alman Galata  kültürü kapsamında üretken bir yapıya kavuşturulmasını öngören eğitim faaliyetleri ile hedefimiz;

  • Personelimizin sorun çözme, sorumluluk alma, insiyatif kullanma yeteneklerini geliştirmek,
  • Yerinde, doğru ve ivedi karar verme, yetki kullanma gibi yeteneklerini, kişisel becerilerini geliştirmek,
  • Kendilerine olan güvenlerini arttırmada katkı sağlamaktır.
  • Her yıl belirlenen sayıda Sağlık Liselerindeki son sınıf öğrencilerine staj imkanı sağlamaktadır.
Galata Tıp Merkezi

info@galatatip.com.tr

En Üst .