Glokom Önlenebilir Bir Hastalık mıdır?

Glokom Önlenebilir Bir Hastalık mıdır?

Glokom”, görme sinirine hasar vererek görme kaybına yol açan bir grup hastalığa verilen isimdir.

Glokomda görme siniri hasarı göz içinde üretilen sıvıdaki basınç değişiklikleriyle ilgilidir. Sıklıkla bu hasar göz içi sıvısının basıncının “yüksek” oluşuna bağlıdır, fakat bazen bu basınç “normal” iken de glokom görülebilir. Göz içi sıvısının üretiminde artış veya dışa akımında azalma varsa “açık açılı glokom”; dışa akım yollarında tıkanıklık varsa “kapalı açılı glokom”a sebep olur.

Bu hastalığın nadir diğer formları da olabilir:
- Doğuştan,
- Göz travmasına bağlı,
- Göz tümörlerine bağlı,
- Uzun süreli kortizon kullanımına bağlı.

Glokomun belirtileri nelerdir ?
Glokom, sıklıkla belirti vermez. Bilhassa açık açılı glokom ağrısız ve yavaş seyreder, bu sebeple erken farkına varılmaz. Hasta, görmesinde azalma hissettiğinde hastalık genellikle ileri safhalara gelmiştir. Tedavi başlanmazsa görme alanı bir tünelden bakıyormuş gibi daralabilir. Bu safhada da tedavi edilmezse kalan görme de kaybolur. Akut kapalı açılı glokomun belirtileri anidir: bilhassa gece bulanık görme, gece ışıklar etrafında haleler görme, görme alanı içinde bazı bölgeleri görememe
( kör noktalar ), normalde şeffaf bir doku olan korneanın bulanması, gözde ağrı ve kızarıklık, başağrısı, bulantı, kusma ve halsizlik belirtilerini gösterir.
Glokomun risk faktörleri nelerdir ?
Glokom daha sıklıkla 40 yaş üzeri yetişkinlerde görülmesine rağmen risk faktörleri sadece yaşla sınırlı değildir. Aile hikayesi ve ırk da önemlidir. Hipertansiyon, diabet ve diğer sistemik hastalıklar da riski arttırabilir. Çalışmalar, aşağıdaki kriterlere uyan hastalarda riskin arttığını göstermiştir:

* ileri yaş ( kırk yaş üzeri ),
* Migren,
* Kan basıncı değişikleri ( yüksek veya düşük tansiyon ),
* Kansızlık,
* Uzun süreli kortizon kullanımı,
* Aile hikayesi,
* Diabet,
* Trauma,
* Yüksek miyopi ve hipermetropi,
* Göziçi basıncının yüksek seyretmesi

Glokom nasıl teşhis edilir?
Hastalığın erken teşhisi görme kaybını önlemede önemli olduğu için bahsedilen risk faktörlerine sahip olan hastalar her sene göz muayenesinden geçmelidir. Glokom ayrıntılı bir göz muayenesiyle teşhis edilebilir.Teşhis için ya da gözün durumunu tespit etmede kullanılan diğer yardımcı testler ise:

- Göz içi basınç ölçümü,
- Görme alanı tespiti,
- Gözün ön kamara açısının değerlendirilmesi ( gonioskopi ),
- Görme sinirini değerlendiren testler ( Biomikroskopik muayene, NFA, HRT, OCT, RTA gibi )

Glokom önlenebilir bir hastalık mıdır ?
Halen glokom önlenebilir bir hastalık olmamasına rağmen , glokomun yol açacağı körlüğe mani olabilecek başarılı birçok tedavi metodu vardır.

Glokomun tedavisi nasıl yapılır ?
Tedavinin temel prensibi hastanın görmesini koruyabilmektir. Glokom tedavisi göziçi basıncını düşürerek görme sinirindeki hasarı önlemeye yöneliktir. Glokomun tipine göre tedavi şekli de değişir.

Bu tedavileri metotları
* İlaç,
* Lazer,
* Cerrahi olarak sınıflanabilir.

Açık açılı glokom tedavisine göz damlalarıyla başlanır. Bu damlalar ya göz içi sıvı üretimini azaltarak ya da dışa akımını artırarak tesir eder. İlaç tedavisi yetersiz kaldığında lazer tedavisi yapılır, bu da yetersiz kalırsa cerrahi tedaviye geçilir. Kapalı açılı glokom tedavisine genellikle lazerle başlanır ve ilaç tedavisiyle devam edilir.Bunlar yeterli olmazsa cerrahi tedavi uygulanır.

Lazer tedavisi
Göz tansiyonu tedavisinde lazer ışını çeşitli amaçlarla kullanılabilir. İlk olarak; akut glokom krizi tedavisinde ve diğer gözün glokom krizine girmesinin engellenmesinde kullanılır. Gecikmeden uygulandığında bu yöntem çok başarılıdır. İkinci olarak kronik glokom vakalarında, göz içinde yapılan sıvının dışa çıkışını kolaylaştırmak için lazer, süzgeç benzeri dışa akım kanallarına uygulanır. Ancak bu yöntemin etkinliği ve süresi kişiden kişiye değişir. Lazer tedavisi ile yeterli basınç düşüşü sağlanamazsa cerrahi tedavi gerekebilir. Lazerin göz tansiyonu tedavisindeki bir diğer kullanım alanı ise gözün dış kısmındaki, renkli kısmın çevresindeki beyaz bölgeye lazer uygulanılmasıdır. Amaç, bu kısmın iç tarafında bulunan ve göz suyunu salgılayan siliyer cismin tahrip edilerek göz suyu üretiminin azaltılmasıdır. Özellikle zor olgular olarak bilinen; mükerrer ameliyat geçirmiş, doğuştan glokomlarda, vitreoretinal cerrahi ve göz nakli yapılmış olgularda, görmesini yitirmiş ağrılı gözlerde uygulanır. 


Sizi Arayalım


Gözaltı torbalanmasına en çok neden olan faktörler yaşın ilerlemesi, stresli bir hayat ve genetik özelliklerdir. Bunların dışında çok uzun süre bilgisayar ve televizyona bakmak, yeteri kadar uyumamak da gözaltı torbalarının oluşmasında etkilidir.
Gözaltı morlukları görüntü açısından oldukça can sıkıcıdır. Bu morlukların oluşmasına neden olan bazı etkenler vardır. Bu etkenler bazen kalıtsallıktan kaynaklanırken bazen de hastanın hatalı davranış alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır.
Göz seğirmesi zaman zaman hepimizin başına gelen bir şeydir. İsteğimizin dışında göz kaslarımızın kasılmasını göz seğirmesi olarak tanımlayabiliriz. Tıpta Miyokimi olarak tabir edilen göz seğirmesi en çok üst göz kapağında yaşanır.
Sağlıklı bir göz devamlı gözyaşıyla yıkanmaktadır. Bu göze hem rahatlık sağlar hem de gözün nemli olmasını sağlar. Eğer gerekli gözyaşı yoksa ya da var olan gözyaşı kalitesi iyi değilse göz yeteri kadar ıslanamaz ve göz kuruluğu ortaya çıkar.
Zaman zaman herkesin başına gelen göz kanlanması çoğu zaman önemsenmeden kendiliğinden geçmesi beklenir. Ama bu durum bazen çok ciddi bir problemin göstergesi olabilir. Örneğin üveit, enfeksiyon, ramotolojik ve troid hastalıkların belirtisi olabilir.
Katarakt, sağlıklı bir insanda saydam olan göz içindeki merceğin saydamlığını kaybetmesidir. Eğer göz içi merceği bulanıklaşırsa, görme de azalır.Katarakt, göz merceğinin saydamlığının kaybolduğu donuk beyaz bulanıklık gösterdiği bir durumdur.
Glokom, görme sinirine hasar vererek görme kaybına yol açan hastalığa verilen isimdir. Glokomda görme siniri hasarı göz içinde üretilen sıvıdaki basınç değişiklikleriyle ilgilidir. Bu hasar genellikle göz içi sıvısının basıncının "yüksek" oluşuna bağlıdır.
İnsan gözü yakını görebilmek için odaklama yapmak zorundadır. Bu odaklama gücü göz merceğinin şeklini değiştirmesi ile mümkündür. 45 yaştan itibaren sertleşen göz merceği eskisi kadar iyi odaklanamadığından yakını görme zorlaşır ve gözlük kullanımı gerekir.
50 yaşından küçükseniz, bilinen bir göz ya da sistemik rahatsızlığınız yoksa 2-4 yılda bir muayene olmanız yeterli olacaktır. 50 yaşının üzerinde en az 2 yılda bir muayene olmak göz hastalıklarının erken tanısında önemli bir noktadır.
Göz sağlığının temelinde düzenli göz muayenesi vardır, çünkü çoğu göz hastalığı son evresine gelinmedikçe hastalar tarafından farkedilemez, bir uyarı işareti yoktur. Ancak bazı sorunlar da beklenmeyen bir anda oluşup hasta için uyarı oluşturur.
Çocuklarda öğrenme aşamasında görme işlevi çok önemlidir. Uygun göz sağlığı için çocukların düzenli göz muayenesinin yapılması gerekir ve muayenelerin güvenilirliğine özen gösterilmelidir. Çünkü bazı önemli göz sorunları hiçbir belirti vermeden başlar.
İki ana grup kontakt lens mevcuttur; sert kontakt lens ve yumuşak kontakt lens. Bunların dışında afakik, keratokonus, renk körlüğü gibi özel grup lensler de vardır. Kontakt lens reçete edilmeden önce tam bir göz muayenesi gereklidir.
Excimer Laser, arf gazı kullanılarak 193 nm dalga boyunda ultraviole ışık üreten ve korneada yapılması gereken düzeltmeye göre ışını kontrol eden, içinde gelişmiş bir bilgisayar bulunan laser cihazıdır ve 1990 yılından beri tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.
Hastalarda meydana gelen kataraktın en sık oluşma sebebi yaşlılıktır. Genellikle 50 yaş üzerindeki hastalarda katarakt yaşlanmanın normal süreci sonucu ortaya çıkmaktadır ve görmeyi etkileyecek seviyeye ulaşması yıllar almaktadır.
Her 100 kişiden birinin sorunu haline gelen göz tansiyonu ya da glokom, tüm körlüklerin de yüzde 5'inden sorumlu tutulmaktadır. Uzmanlar tarafından 1 yaş altındaki tüm bebeklerin mutlaka göz kontrolünden geçirilmesi önerilmektedir.
Göze yabancı cisim kaçmasına, çocuklarda ve işçilerde sıkça rastlanmaktadır. Açık havada oynayan couklarda bitki parçaları ya da toprak taneleri; metal kesimi, düzeltilemsi, sıva işinde çalışan işçilerde ise, metal ve sıva parçalalr göze kaçar.
Astigmatizma gözlük, kontakt lens ya da refraktif cerrahi ile düzeltilebilen bir görme kusurudur. Toplumda birçok insanda normal olarak bulunmaktadır. korneanın yapısını kabaca tarif etmek gerekirse bir futbol topu gibi küreye benzer.
Çocuklarımızın görme problemlerinin bulunup bulunmadığını birçok veri ışığında tespit etmemiz mümkündür. Hangi yaş grubuda olursa olsun, çocuğunuzda bu belirtilerden bir veya birkaçı varsa bir göz kontrolünden geçirmelisiniz.
Galata Tıp Merkezi

info@galatatip.com.tr

En Üst .