Gemi Adamı Sağlık Raporu

Gemi Adamı Sağlık Raporu

Gemi adamı , yurt dışında gemilerde çalışan tayfa, personel, stajyer, aşçı vb. diğer hizmet veren kişilere verilen isimdir. Gemi adamlarının, sağlık durumlarının gemilerde çalışmaya müsait olup olmadığını göstermekte olan, Gemi Adamı Olur  sağlık raporunu almaları gerekmektedir.

Bu rapor sayesinde, gemilerde çalışmak isteyen personellerin herhangi bir sakatlığı ya da hastalığı olmadığı belgelenmektedir. Gemi Adamı Olur  sağlık raporu alması gereken kişilerden kısaca bahsetmek gerekirse ; bu kişiler gemilerde görev yapan profesyonel ya da amatör olarak çalışanlar, sandal sahipleri ve küçük balıkçılardır. Ayrıca amatör denizci olarak denize açılan kişilerin de sağlık raporu alması gerekmekte olup, bu kişilerin alacakları rapor Amatör Denizci Olur raporu olarak isimlendirilmektedir.

Galata Tıp Merkezi; yüzyıllardan beri İstanbul’un denize açılan kapısı olarak bilinen Karaköy’ de, “Kişiye özel sağlık hizmeti sunma” prensibiyle 2002 yılında kurulmuştur. Uzman hekim kadromuz ve modern donanımımızla, yaşam kalitenizin devamlılığına katkı sağlamak başlıca hedefimizdir.

Galata Tıp Merkezinde, güler yüzlü, güvenilir ve profesyonel kadroyla; Amatör, Genel Muayene, Periyodik, Güverte ve Makine Raporlandırma hizmeti verilmektedir.Profesyonel ve Amatör gemi adamları, küçük balıkçılar ve sandal sahipleri gemilerde çalışan herkesin bu raporu alması zorunludur.

Raporlandırma işlemleri aynı gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

 

Kimler Gemi Adamı Sağlık Raporu Almak Zorundadır?

Profesyonel ve Amatör gemi adamları, küçük balıkçılar ve sandal sahipleri gemilerde çalışan herkesin bu raporu alması zorunludur. 

İlk kez gemi adamları Sağlık Yoklama Belgesi almak için başvuran adaylar ile iki yıldan daha uzun süre denizde faal olarak çalışmamış gemi adamları adaylarının yapılan muayeneler sonucunda Gemi Adamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre gemi adamı olmaya fiziksel engeli yoksa (sakatlık veya hastalıkları vb.) Gemi adamı olur sağlık raporu almaya hak kazanırlar.

Gemi Adamı Sağlık Raporu Ücreti

Gemi adamı sağlık raporunun ücretlendirilmesiyle ilgilenen kurum sağlık kuruluşlarıdır. Bu ücretlendirme bazı durumlara göre farklılık gösterebilir. Örneğin eğer tetkikler sağlık kurulu bünyesinde yapılırsa farklı bir ücretlendirme olacaktır ve eğer sağlık kuruluşu tetkikleri dışarı sevk ederse yine farklı bir ücretlendirme olacaktır. Bu yüzden raporun ücreti şartlara göre değişiklik gösterir.

Gemi Adamı Sağlık Raporu Yenileme

Gemi adamı sağlık raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır. Bu yüzden gemi adamları her iki yılda bir gerekli muayenelerden geçip gemide çalışabilir durumda yani sağlığında bu iş ile ilgili herhangi bir problemin olmadığına dair bir yoklama raporu almalıdırlar. Periyodik Sağlık Yoklama Raporu için yapılan muayenelerde gemi adamının ayrıntılı sağlık kontrolü yapılmaktadır.

Gemi Adamı Cüzdanı

Gemi adamı cüzdanını T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Liman Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Bu cüzdan yurdumuz karasuları dışarısında gemilerde görevli memur ile gemi mürettebatına verilmektedir. Bunların gemi adamı sertifikası da olmaları gerekir ve eğer emniyet müdürlüğü tarafından onaylanmışsa pasaportun yerine de geçer. Geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

Gemi Adamı Belgesi

Gemi Adamı Belgesi gemilerde çalışabilecek koşullara sahip kişiler için verilen bir belgedir. Bu belgeyi alabilmek için gerekli koşullar sağlık koşullarına göre belirlenmektedir. Gemi adamı belgesi için yapılması gereken muayeneleri yapan bir hastanede bütün testlerden olumlu sonuçlar alınması ile kişiye gemi adamı belgesi verilebilmektedir. Bu belgenin belli periyotlarda yapılan muayeneler ile geçerliliğini uzatmak mümkündür.

Gemi Adamlarının Genel Muayenesi
İç Hastalıkları
Göz 
KBB
Psikiyatri 
Ortopedi ve Travmatoloji 
Genel Cerrahi

Rapor İçin İstenilen Tetkikler
Elektrokardiyografi  
Odyometri  
Akciğer grafisi
Hemogram
Sedimantasyon
Kolesterol(Total)
Kolesterol(HDL)
Kolesterol(LDL)
Kolesterol(VLDL)
Trigliserid
Glukoz AKŞ(Açlık kan şekeri)
Kreatinin
SGOT
SGPT
GGT
Laktik Dehidrogenaz(LDH)
ALP
Üre
RF
HBsAg
Anti HIV(Elisa)
AntiHCV(Elisa)
Drug Abuse(Uyuşturucu Paneli)
TİT(Tam idrar tetkiki)

Gerekli Evraklar
Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
4 Adet Fotoğraf

Rapor Alım Tarih ve Saatleri
Hafta içi her gün saat 09:00 - 18:00 saatleri arası ( aynı gün içinde alınır)

Geçerlilik Süresi
Gemi Adamı Olur  sağlık raporu geçerlilik süresi iki yıl olmakla birlikte daha sonrasında iki yılda bir de periyodik sağlık kontrolü yapılması gerekmektedir.

Gemi adamı sağlık raporu için yapılacak olan tetkikler açlık gerektirmektedir. Adayların aç karnına saat 8:30-10:30 arası gelmesi gerekmektedir.


Sizi Arayalım


Portör, taşıyıcı, dağıtıcı anlamına gelmektedir. İnsanlarda bulunan bazı virüs ve etmenleri taşıyıcı görevi üstlenerek başkalarına bulaştırmaya, dağıtmaya sebebiyet verir.
İlk kez gemi adamı olmak için başvuran gemi adamı adaylarının genel muayenelerini olabilmeleri için ve periyodik muayenelerini olabilmeleri için kliniğimize yaptıkları başvuru şahsen olmak zorundadır. Aksi halde muayene işlemleri yapılamamaktadır.
Sürücü adaylarının ve sürücülerin sahip olmaları gereken sağlık şartlarının kontrolünün yapıldığı sağlık yoklamalarının sonucunda kişiye Sürücü Sağlık Raporu verilebilmektedir. Bu kontrol yapılmadan raporun alınması mümkün değildir.
Gemi adamları, sağlıklarının denizde çalışmaya elverişli olup olmadığını anlamak için her iki yılda bir periyodik kontrolden geçmeleri gerekmektedir. Bu kontroller sonucunda gemi adamlarına Periyodik Sağlık Yoklama Raporu verilir.
Amatör Denizci adaylarının sağlık durumlarının tekne kullanmaları için gerekli sağlık şartlarına sahip olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla yapılan sağlık yoklamalarının sonucunda Amatör Denizci Sağlık Raporu verilebilmektedir.
Galata Tıp Merkezi

info@galatatip.com.tr

En Üst .