Fıtık Tedavisi

Fıtık Tedavisi

Fıtık Tedavisi

Direkt ve indirekt kasık fıtıklarında cerrahi onarım açık yada laparoskopik(kapalı) yöntemle yapılmaktadır.Açık onarımlarda Lichtenstein,Shouldice,Bassini gibi geliştiren kişilerin adıyla anılan onarım teknikleri kullanılmaktadır.Ancak günümüzde greft (yama) kullanılmaksızın onarım nadiren yapılmaktadır.Greft kullanımı gerilimsiz olduğundan operasyon sonrası fıtığın tekrarlama riskini azaltır.Laparoskopik kasık fıtığı onarımında TAPP veTEP(transabdominal preperitoneal)yönteminde batın içinden kasık bölgesine müdahale edilmekte ve karın zarının önüne fıtık olan yere mesh yerleştirlmektedir.Genel anestezi gerektirmesi ve karın içine girilmesi nedeniyle daha az tercih edilmektedir.Etrangle(sıkışmış) ve dev kasık fıtıklarında seçilen yöntemdir.

TEP (total ekstraperitoneal)yönteminde karın içine girilmeksizin karın zarı ile cilt arasında oluşturulan bir boşlukta çalışmaktadır.fıtık bölgesi direkt olarak görüntülemekte ve onarılmaktadır.Özellikle çift taraflı ve nüks fıtıklarında tercih ettiğimiz yöntemdir.Operasyon süreci 20-30 dakikadır.Hasta aymı gün veya bir sonraki sabah evine gönderilmekte,36-48 saatte normal yaşamına dönmektedir.Laparoskopik onarımda ameliyat sonrası ağrı son derece azdır.

Göbek fıtığında seçilen onarım yöntemi fıtığın boyutuna ve hasta tercihine göre planlanır.Boyutu küçükse direkt onarım,büyük fıtıklarda yama ile onarım yapılır.

Laparoskopik onarımda karın ön duvarında kesi yapılmaksızın ,yandan 5mm’lik üç noktadan girilerek mesh(yama)ile onarılır.Operasyon süreci fıtığın büyüklüğüne bağlı olarak ,15-45 dakikadır.Hasta aynı gün ya da bir sonraki gün taburcu edilir.

Kesi yeri fıtığı tedavisinde açık onarımlarda ana fıtık kesesi dışındaki küçük fıtıklaşmalar atlanabileceğinden çok yaygın batın içi yapışıklık söz konusu değil ise laparoskopik onarım tercih edilmelidir.

Fıtık,karın duvarındaki yırtıktan çıkan iç organların cilt altında bir şişlik oluşturmasıdır.Şişlik zaman zaman oluşur ve kaybolur.Ayağa kalkınca,öksürünce, ıkınma ile şişlik ortaya çıkar,sırt üstü uzanınca kaybolur.Yatınca şişliğin kaybolma nedeni, fıtık kesesi içindeki organların karın içine geri dönmesidir.Karın duvarında şişliği yapan iç organlar sıklıkla barsaklardır.Fıtığın ilerleyen döneminde şişlik sürekli bir hal alır ve hasta rahatlamak içim fıtığı eli ile içeri iter.

Karın duvarı yırtıkları doğumsal veya sonradan oluşan bir zayıf noktadan çıkar.Kasık fıtıkları ,göbek fıtıkları ve göbek çevresi fıtıkları doğumsal olarak zayıf bir noktadan çıkan fıtıklara örnektir.Sonradan oluşan zayıf noktalar ise ameliyat yerleridir.Daha önce ameliyat edilmiş yerde ortaya çıkan fıtıklara kesi yeri fıtıkları denir.Bu kişilerde akarın içi basıncı ani olarak arttıran ani olarak ağır kaldırma ,kronik kabızlık,öksürük ,ıkınma,idrar zorluğu gibi durumlar mevcut fıtığın oluşumunu ve ortaya çıkışını kolaylaştırır.

Fıtık Neden Olur?

Karın duvarı fıtıklarını %90’ı kasık fıtıklarıdır.Kasık fıtıkları daha çok erkeklerde görülür.Bazı kasık fıtıkları doğum sonrası kapanması gereken kasık kanalının kapanmaması veya yaşamın ilerleyen döneminde açılması sonucu ortaya çıkar(indirek fıtıklar).Bazı fıtıkları karın adalesinin zorlanma sonucu yırtılmasıyla ortaya çıkarlar(direk fıtıklar).Göbek fıtıkları göbek çukuru içinden çıkan fıtıklardır.Göbek çukuru da ,kasık kanalı gibi ,karın duvarını doğumsal zayıf bölgelerinden birisidir.Göbek fıtıkları daha çok kadınlarda görülür.Göbek çevresi fıtıkları nispeten az görülür ve göbek fıtıkları gibi düşünmek gerekir.Kesi yeri fıtıkları daha önceden ameliyat edilmiş kişilerde ,kesi yerinin üstünde olur.Bütün karın duvarı fıtıklarının tedavisi cerrahidir.

Fıtıkların oluş biçimini araç lastiklerinde oluşan balonlaşmaya benzetebiliriz.Aracın sert dış lastiği karın duvarımızdaki güçlü adaleler ;ince olan iç lastik de bağırsalar gibidir.Genel olarak dış lastik iç lastiği koruyacak ve içerde kalmasını sağlayacak güçtedir ancak bir zayıf nokta oluştuğunda ,iç lastik dışa doğru balonlaşır.Bu durum zayıf bir karın duvarında fıtık oluşumuna benzer.

Fıtık Tanısı

Basit bir muayene ile her hekim karın duvarı fıtığını anlayabilir.Göbek ve kesi yeri fıtıklarının tanısı çok kolaydır.Hastaların da önemli bir kısmı kendilerinde fıtık geliştiğini fark ederler.Göbeğin içinden çıkan fındık büyüklüğünde şişlik zaman zaman da ağrı yapabilir.Kesi yeri fıtıkları ise,daha önce ameliyat geçiren kişilerde,ameliyat izinin hemen üstünde ortaya çıkar.

Fıtığın oluşturduğu şişlik çok tipik ayağa kalkınca veya karın içi basıncı arttıran manevralarla belirginleşirken,sırt üstü yatmakla kaybolur.

Göbek ve kesi yeri fıtıkları ,bazı hastalarda karın ağrıları ve şişkinlik yapabilir.Yemeklerden sonra ortaya çıkan bu ağrılar kramp şeklinde ancak hafif şiddette olup bazen de kabızlık yapabilir. Bütün bu yakınmalar bağırsakların fıtık kesesi içinde zaman zaman geçici sıkışmasıyla ortaya çıkar.

Daha çok sporcularda veya atletik yapılı kişilerde henüz başlangıç aşamasındaki kasık fıtıkları, şişlik olmaksızın kronik ağrıları ile ortaya çıkabilir.Buna nokta fıtığı denir.Bu durumda hastaya kasık bölgesine ultrasonografi ile bakıp barsakların fıtık kanalına girip girmediği ve ağrıya neden olacak başka bir patoloji olup olmadığı araştırılabilir.Sporcularda görülen adale yırtıkları da ağırlıklı görülen nokta fıtıklarıdır ancak ultrasonografi burada yeterli olmaz ,sporcu fıtıklarının tanısı için MR tetkiki gerekir.

Fıtık Kimlerde Görülür?

Fıtık her yaştan kadın ve erkekte görülebilir.Yeni doğan çocuktan ileri yaştaki kişilere kadar herkeste görülebilen bir hastalıktır.Tüm fıtıkların %90’ı kasık fıtıklarıdır.Göbek ve kesi yeri fıtıkları geri kalan %10’luk bölümü oluşturur.Kasık fıtıkları erkeklerde,göbek fıtıkları kadınlarda sık görülür.

Gebelik dönemi kadınlarda göbek fıtığını ortaya çıkmasını tetikler.Laparoskopi k ameliyatlardana sonra oluşan trokar yeri fıtıkları da kesi yeri fıtığıdır.Fıtık,egzersizle ,kilo vermekle veya ilaç tedavisiyle yok olmaz.Fıtıklar kendi hallerine bırakmakla düzelmez.Fıtık tanısı konulduktan sonra en kısa sürede onarılması iyi olur.

Fıtık Riskleri Nelerdir?

Tedavi edilmemiş fıtıklar,barsak düğümlenmesi ve sonraki aşamada da barsak kangrenine yol açar.Boğulma nedeni,barsağın kendi etrafında dönüp fıtık kanalına skışmasıdır.Bunun fark edilmediği hallerde ise,kan dolaşımı bozulan barsaklarda kangren olur ve basit bir fıtık hastalığı ,acil ameliyat gerektiren çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.Ayrıca boğulmuş kasık fıtığı erkeklerde testislerin de zarar görmesine neden olabilir.

Fıtığın bilinen tek tedavi yöntemi cerrahidir.Fıtığa neden olan karın duvarındaki fiziki bir durum olan yırtığın, yine fiziki olarak kapatılması tek çaresidir.Bazı hastalar fıtık bağı veya korse kullanmakla biraz rahatladıklarını hissedebilir ancak bunlar fıtığın tedavisine katkı sağlamaz,fıtığın oluşturduğu olası risklerden de korumaz.

Karın bölgesi fıtıklarını genel olarak 5 bölgeye ayırabiliriz:

1.Kasık Fıtıkları(İnguinal-femoral Herni)

2.Ameliyat Sonrası (kesi)Fıtık (İnsizyonel Herni)

3.Göbek Fıtığı (Umbilikal Herni)

4.Nadir Görülen Karın Fıtıkları

5.Mide Fıtığı(Hiatal Herni)

Kasık bölgesi fıtıkları en sık görülen karın fıtığıdır.Toplumda görülme oranı %2-5’tir.Erkeklerde çok daha sıktır.Tüm kasık fıtıklarının %85’i erkeklerde , %15’i kadınlarda olmaktadır.

Erkeklerde daha çok olma nedeni,embriyonel dönemde karın içinde oluşan testıslerin ebbeğin gelişimi ile karın dışına skrotuma (torbaya) izlediği yol nedeni ile karın duvarında oluşan potansiyel zayıf alandır.Bu bölgenin emriyonel dönemde tam kapanmaması yada sonraki dönemde zorlanma sonucu açılması ile fıtık meydana gelir.

1-Kasık bölgesi fıtıkları 3 türdür.

a.İndirekt Fıtık

İndirekt fıtıklar yukarıda bahsedilen mekanizma ile oluşur be karın zarı devamlılık gösteren bir fıtık kesesi söz konusudur.Bu kese erkeklerde sktoruma(torbaya), kadınlarda labiumlara (vajinal dudaklara) doğru ilerler, içinde büyüklüğüne göre çoğu kez ince barsak vardır.

b.Direkt Fıtık

Bu tip fıtıkta karın duvarında zayıflık söz konusudur.Karın içinden direkt olarak cilt altına fıtıklaşma gerçekleşir. Boğulma( strangülasyon ) bu fıtıklarda daha fazla görülür.Ağrı ön plandadır.

c.Femoral Fıtık

Bacağı besleyen atardamar,toplardamar ve bacak sinirinin geçtiği kanaldan (femoral kanal)fıtıklaşmadır.Yaklaşık %5-8 oranında ve kadınlarda çok görülmektedir.Tüm kadın fıtıklarının %85 kadarı femoral fıtıktır.Ağrı ve şişlik daha çok karın bölgesinin altındadır ve bacağa yansıyan ağrı bulunabilir.

2-Kesi yeri (insizyonel herni)fıtıkları

Daha önce yapılmış olan operasyon kesilerinden oluşan fıtıklardır.

Ameliyat olan hastaların %0,5 ile %10 ‘unda insizyonel fıtık oluşabilir.Ameliyat tekniğinin yanı sıraileri yaş ,genel vücut zayıflığı, sistemik hastalıklar, şişmanlık, ameliyat sonrası yar enfeksiyonu insizyonel fıtık oluşumunu kolaylaştıran nedenlerdir.

Operasyon sonrasında erken dönemde karın içi basıncı arttıran zorlayıcı hareketler yapılması insizyonel fıtık oluşumuna neden olabilir.

3-Göbek fıtığı(umbilikal herni)

Doğumdan önce anne ile bebek arsındaki bağı oluşturan ve çocuğun büyümesi için gereksinimlerini sağlayan damarlar göbek halkasının içinden geçer.doğumla beraber bu damarlar kapanır.Henüz tam kapanmamış olan göbek halkasının içinde oluşan şişliğe göbek fıtığı denir.Bu nedenle umbilikal herniler (göbek fıtığı)doğumsal kökenlidir.Bu fıtıkların çoğu zamanla kendiliğinden kapanır.Bu nedenle çocuklarda göbek fıtıkları dört yaşına kadar (fıtık boğulması ,barsak tıkanması gibi durumlara neden olmaz ise) izlenir.

Ancak erişkinlerde göbek fıtığı oluştuğu zaman kendiliğinden kapanmayacağından cerrahi gerekir.Göbek fıtıklarını ameliyatla düzeltmek basit ve güvenli bir yoldur.Fıtık defektinin kenarlarının direkt olarak yaklaştırılmasıyla (Laparoskopik yöntem veya açık yöntem ile)kesin tedavi yapılmış olur ve tekrarlama riski düşüktür.Karın cidarının düşük olduğu durumlarda tamir için yama (greft) denilen materyaller kullanılabilir.

Diğer fıtık türlerinde olduğu gibi karın içi basıncını arttıran tüm durumlar (kronik öksürük,gebelik,kabızlık,ağır yük kaldırma)göbek fıtığı oluşması nedenleri arasındadır.Göbek fıtıkları tüm fıtıkların %8,5’ini oluşturur.

Göbek fıtığında parmağınızla açık olan göbek halkasını hissedebilirsiniz.Ayrıca göbekte ağrı,şişlik ,hassasiyet ,şekil bozukluğu fark etmeniz göbek fıtığı olduğunuzu gösterebilir.Bunun dışında şişlik aniden büyümeye başladıysa ,fıtık yatınca yada içeri itilince içeri gitmiyorsa ,hassasiyet arttıysa,tuvalet yapamama, bulantı , kusma gibi bulgular mevcutsa acil olarak hastaneye başvurulması gerekmektedir.Bu göbek fıtığınızın içine biri ya da bir kaçının girdiği ve vurada sıkıştığı anlamına gelir ki acil olarak sıkışan bu organlar canlılığını yitirmeden cerrahi girişim yapılması gerekir.Aksi halde yapılacak olan göbek fıtığı ameliyatı olmayacak ,sıkışan organa yönelik de cerrahi işlem gerekecektir.

4-Nadir görülen karın fıtıkları:
a.Siyatik Fıtığı

Karın boşluğunun taban bölgesinde oluşan bir fıtıklaşmadır.Karın dışına doğru bir fıtıklaşma olmadığından yalnızca ağrı ve barsakta sıkışma olursa bulantı,kusma şikayeti yapar.Tanı sadece BT ile konur.

b.Obturator Fıtık

Pelvik tabanda klinik olarak ortaya yaş kadınlarda ve sağda oluşur.Belirtisi kalça,diz ağrısıdır.

c.Spiegel Hernisi

Karın ön duvarındaki kas grupları arasından rektus kasının kenarında oluşan fıtıklaşmadır.Tedavisi defektin onarılmasıdır.Şişlik ve ağrı ile kendini gösterir.

d.Grynfelt Hernisi

Karın boşluğunun arka duvarında bel bölgesinde oluşan bir fıtık türüdür.Üst lomber üçgen adı verilen bölgede oluşur.Ağrı yakınması vardır.Büyüklüğüne bağlı olarak şişlik de olabilir.

e.Petit Hernisi

Grynfelt hernisinden farklı olarak alt lomber üçgen denilen bölgede oluşur.


Sizi Arayalım


Safra yolları iltihaplanmasında ilk önce muayene edilmesi gereken şey tıkanmaya sebep olan taştır. Röntgen ile taşın durumuna bakıldıktan sonra eğer ameliyata karar verildiyse laparoskopi ile gereken ameliyat yapılır.
Mamografi meme kanseri şüphesi olan hastalarda tarama yapmak için kullanılan teknolojik bir röntgen yöntemidir. Bu teknik sayesinde hastada meme kanseri olup olmadığı tespit edilerek erken müdahale imkanı ile tedavide başarı oranı arttırılmaktadır.
Karaciğer yetmezliği birçok hastalıktan dolayı kaynaklanıyor olabilir. Bu yüzden öncelikle karaciğer yetmezliğine neden olan problemin ne olduğunu anlamak için gerekli tetkiklerin yapılması ve bu problemi ortadan kaldırılması gerekli.
Karaciğer yağlanması kendini hemen belli eden bir rahatsızlık olmadığı için uzun yıllarca bu hastalığınızın farkında olmayabilirsiniz. Belirtilerin en başında halsizlik, zayıflamak, karın ağrısı ya da hafıza problemleri gelmektedir.
Kadınlara göre erkeklerde görülme yüzdesi daha fazla olan karaciğer kanserinin belirtileri tümörün boyutu ile yaygınlığına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Elle hissedilir derecede bir büyüklüğe geldiğinde zaten hastalık ilk evrelerini geçirmiş olur.
İnsan vücudundaki en büyük iç organlardan bir tanesi karaciğerdir. Karaciğer aynı zamanda vücudumuzun hayati önem taşıyan işlevlerini yerine getirmektedir. Karaciğer büyümesi bazı kişilerde uzun yıllar boyunca fark edilemeyebilir.
Bağırsak kanserinde en çok başvurulan tedavi yöntemleri radyasyon, kemoterapi ve cerrahi müdahalelerdir. Tedavi yöntemine, tümörün durumuna göre karar verilmektedir. Yani tümörün hangi evre ve nerede oluştuğu göz önünde bulundurulmaktadır.
Çoğunlukla basit gıda zehirlenmelerine bağlı olarak meydana gelen bağırsak iltihabının farklı nedenleri de olabilir. Eğer sebepsiz yere karnınızda aşırı ağrılı sancılar hissediyorsanız ya da bağırsak düğümlenmesi gibi bir durumda hastaneye gitmeniz gerekmektedir
Damar sertliğinin hızlanması Kalp Damar Hastalıklarına neden olmaktadır. Kalp krizi ve inme gibi olayların önlenebilmesi damar sertliğinin (aterosklerozun) erken dönemde belirlenmesi ve risklerin azaltılması ile mümkün olabilmektedir.
Tiroid hastalıkları ile kilo veya metabolizma arasında uzun zamandan beri bir ilişki olduğu bilinmektedir. Halkın birçoğunun birisi zayıfladığı zaman “herhalde zehirli guatrı vardır” veya şişmanladığı zaman “guatrı çalışmıyor” dediğini biliyoruz.
Hassas bir bölge olması nedeniyle makat ve çevresindeki şikâyetler ciddi sıkıntılar yaratabilir. Hastalar bu sorunlarını pek konuşmak istemedikleri için sıklıkla doktora geç müracaat ederler. Birçok rahatsızlık dışkılama sırasında kanama ile ortaya çıkabilir.
Uzun ve bükülebilir tübüler bir aletle kalın bağırsağın içini örten tabakanın tamamının görsel yolla güvenli ve etkili olarak incelenmesidir. Kalın bağırsak hastalıklarının tanısında, biopsi almada ve poliplerin çıkarılmasında kullanılır.
Pek çok ben zararsızdır ama bazılarında melanom gelişme ihtimali daha yüksektir. Bunlar daha büyük, daha koyu renkli benlerdir. Bende büyüme, renginde koyulaşma, benin yanında küçük satellit bencikler ve kanama varsa bu endişe vericidir.
Seboreik keratozlar sıklıkla siğillerle karıştırılmalarına rağmen siğillerden oldukça farklıdırlar. Seboreik keratoz derinin üst kısmının kanser dışı büyümesidir. Bir tane olabildiği gibi gruplar halinde de bulunabilir. Kahve, açık kahve renkten siyaha kadar değişebilirler.
Düzenli aralıklarla tıbbi takip ve yönetim alamayacak hastalar. Alkol ve madde bağımlısı olan kişiler. Hayatı tehdit eden hastalık varlığı (kanser gibi). Kendi kendine ve yakınları tarafından yeterli bakım sağlayamayacak hastalar.
Özellikle morbid obez hastalar, eğer tedavi edilmezlerse yaşıtlarına göre kalp ve damar hastalıklarına, diyabete, hipertansiyona daha erken yaşlarda yakalanırlar. Hatta bu hastalıkların riskleri nedeniyle daha erken yaşamlarını yitirebilirler.
Mide balonu gıda tüketimini azaltmak, yeni diyet ve davranış usullerini öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla midede mekanik olarak bir dolgunluk hissi ve hacim oluşturmak için endoskopi yardımıyla mide içerisinde şişirilerek yerleştirilir.
Laparoskopik sleeve gastrektomi ameliyatıyla hastanın vücut kitle indeksine göre (her bireye göre değişmekte) midenin bir kısmı rehber tüp eşliğinde laparoskopik yöntemle (yani kapalı ameliyatla) ve özel dikiş materyalleri ile güvenli olarak çıkartılır.
Galata Tıp Merkezi

info@galatatip.com.tr

En Üst .