Excimer Laser Uygulamasinda Kritik Noktalar

Excimer Laser Uygulamasinda Kritik Noktalar

Excimer Laser, arf gazı kullanılarak 193 nm dalga boyunda ultraviole ışık üreten ve korneada yapılması gereken düzeltmeye göre ışını kontrol eden ,içinde gelişmiş bir bilgisayar bulunan laser cihazıdır. Üretilen ışık, kornea dokusunun molekülleri arasında karbon bağlarını çözerek, istenilen miktarda kornea dokusunu ortadan kaldırır ve korneaya yeni şekil verir.

Excimer Laser Nedir?

Excimer Laser, arf gazı kullanılarak 193 nm dalga boyunda ultraviole ışık üreten ve korneada yapılması gereken düzeltmeye göre ışını kontrol eden,içinde gelişmiş bir bilgisayar bulunan laser cihazıdır. Üretilen ışık, kornea dokusunun molekülleri arasında karbon bağlarını çözerek, istenilen miktarda kornea dokusunu ortadan kaldırır ve korneaya yeni şekil verir. Böylece göze gelen ışınların retinada odaklanmasını sağlayarak, kırma kusurlarını (miyop, hipermetrop ve astigmat) düzeltir. Amerikan Sağlık Dairesi’nin (FDA) onayı bulunan Excimer Laser, 1990 yılından beri tüm dünyada yaygın olarak gözde kırma kusurları tedavisinde kullanılmaktadır.

Excimer Laser kimlere uygulanır
* Miyopi : 12 Dioptriye kadar
* Hipermetropi : +5 Dioptriye kadar
* Astigmatizma : +5 dioptriye kadar

Miyopi
Göze gelen ışınlar retinanın önünde odaklanır ve uzaktaki cisimler yakındakilere göre daha bulanık görünür. Buna miyopi denir. Miyopinin sebebi, ya gözün ön arka uzunluğunun ya da kornea kırıcılığının gerekenden fazla olmasıdır. Excimer Laser ile korneaya yeni bir şekil vererek göze gelen ışınların retinada odaklanması sağlanmaktadır.

Hipermetropi Gözün ön arka uzunluğunun normalden kısa olması, kornea kırıcılığının az olması ya da her ikisinin bir arada olması nedeniyle göze gelen ışınlar retinanın arkasında odaklanır. Böylece yakındaki cisimleri net göremeyiz. Bu durumun da aynı şekilde laser ile tedavisi mümkündür.

Astigmatizma
Astigmatizma çoğu kez korneadaki şekil bozukluğuna bağlıdır. Göze gelen ışınlar retinanın uzağında farklı noktalarda odaklanır ve hem yakındaki hem de uzaktaki cisimler net görülmez. Astigmatizmada da korneya Excimer Laser ile yeni şekil verilerek görüntünün retinada odaklanması sağlanmaktadır.

Excimer Laser yapılacak hasta seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
Excimer Laser tedavisinin başarılı olması, doğru hasta seçimine bağlıdır. Eğer ameliyata uygun olmayan hastayı ameliyat ederseniz başarısız sonuç elde edilir ve hasta mutsuz olur. Böyle bir durumla karşılaşmamak için şu sınıfa giren hastalara Excimer Laser uygulanmaması gerekmektedir:
* Korneası ince olanlar
* Keratokonus hastalığı olanlar
* Kuru göz, kollajen doku hastalığı olanlar
* Kontrol altına alınamayan glokom
* Hamilelik, loğusalık
* Retina dekolmanı, katarakt
* 18 yaşından küçük ve göz numarası ilerleyen hastalar

Excimer Laser uygulamasında kritik noktalar
* Her hastaya ayrı bir bıçak kullanılmalı ve sterilizasyon kurallarına sıkı uyulmalıdır. (Birçok merkezde tek bir bıçak defalarca kullanılmakta ve böylece laser fiyatı düşük tutulmaktadır)
* Laser cihazının periyodik bakımı ve uygulama öncesi kalibrasyonu itina ile yapılmalıdır.
* Laser odasının sterilizasyon ve iklimlendirme koşulları laser cihazına uygun olmalıdır.


Sizi Arayalım


Gözaltı torbalanmasına en çok neden olan faktörler yaşın ilerlemesi, stresli bir hayat ve genetik özelliklerdir. Bunların dışında çok uzun süre bilgisayar ve televizyona bakmak, yeteri kadar uyumamak da gözaltı torbalarının oluşmasında etkilidir.
Gözaltı morlukları görüntü açısından oldukça can sıkıcıdır. Bu morlukların oluşmasına neden olan bazı etkenler vardır. Bu etkenler bazen kalıtsallıktan kaynaklanırken bazen de hastanın hatalı davranış alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır.
Göz seğirmesi zaman zaman hepimizin başına gelen bir şeydir. İsteğimizin dışında göz kaslarımızın kasılmasını göz seğirmesi olarak tanımlayabiliriz. Tıpta Miyokimi olarak tabir edilen göz seğirmesi en çok üst göz kapağında yaşanır.
Sağlıklı bir göz devamlı gözyaşıyla yıkanmaktadır. Bu göze hem rahatlık sağlar hem de gözün nemli olmasını sağlar. Eğer gerekli gözyaşı yoksa ya da var olan gözyaşı kalitesi iyi değilse göz yeteri kadar ıslanamaz ve göz kuruluğu ortaya çıkar.
Zaman zaman herkesin başına gelen göz kanlanması çoğu zaman önemsenmeden kendiliğinden geçmesi beklenir. Ama bu durum bazen çok ciddi bir problemin göstergesi olabilir. Örneğin üveit, enfeksiyon, ramotolojik ve troid hastalıkların belirtisi olabilir.
Katarakt, sağlıklı bir insanda saydam olan göz içindeki merceğin saydamlığını kaybetmesidir. Eğer göz içi merceği bulanıklaşırsa, görme de azalır.Katarakt, göz merceğinin saydamlığının kaybolduğu donuk beyaz bulanıklık gösterdiği bir durumdur.
Glokom, görme sinirine hasar vererek görme kaybına yol açan hastalığa verilen isimdir. Glokomda görme siniri hasarı göz içinde üretilen sıvıdaki basınç değişiklikleriyle ilgilidir. Bu hasar genellikle göz içi sıvısının basıncının "yüksek" oluşuna bağlıdır.
İnsan gözü yakını görebilmek için odaklama yapmak zorundadır. Bu odaklama gücü göz merceğinin şeklini değiştirmesi ile mümkündür. 45 yaştan itibaren sertleşen göz merceği eskisi kadar iyi odaklanamadığından yakını görme zorlaşır ve gözlük kullanımı gerekir.
50 yaşından küçükseniz, bilinen bir göz ya da sistemik rahatsızlığınız yoksa 2-4 yılda bir muayene olmanız yeterli olacaktır. 50 yaşının üzerinde en az 2 yılda bir muayene olmak göz hastalıklarının erken tanısında önemli bir noktadır.
Göz sağlığının temelinde düzenli göz muayenesi vardır, çünkü çoğu göz hastalığı son evresine gelinmedikçe hastalar tarafından farkedilemez, bir uyarı işareti yoktur. Ancak bazı sorunlar da beklenmeyen bir anda oluşup hasta için uyarı oluşturur.
Çocuklarda öğrenme aşamasında görme işlevi çok önemlidir. Uygun göz sağlığı için çocukların düzenli göz muayenesinin yapılması gerekir ve muayenelerin güvenilirliğine özen gösterilmelidir. Çünkü bazı önemli göz sorunları hiçbir belirti vermeden başlar.
İki ana grup kontakt lens mevcuttur; sert kontakt lens ve yumuşak kontakt lens. Bunların dışında afakik, keratokonus, renk körlüğü gibi özel grup lensler de vardır. Kontakt lens reçete edilmeden önce tam bir göz muayenesi gereklidir.
Hastalarda meydana gelen kataraktın en sık oluşma sebebi yaşlılıktır. Genellikle 50 yaş üzerindeki hastalarda katarakt yaşlanmanın normal süreci sonucu ortaya çıkmaktadır ve görmeyi etkileyecek seviyeye ulaşması yıllar almaktadır.
Her 100 kişiden birinin sorunu haline gelen göz tansiyonu ya da glokom, tüm körlüklerin de yüzde 5'inden sorumlu tutulmaktadır. Uzmanlar tarafından 1 yaş altındaki tüm bebeklerin mutlaka göz kontrolünden geçirilmesi önerilmektedir.
Glokomda görme siniri hasarı göz içinde üretilen sıvıdaki basınç değişiklikleriyle ilgili bir durumdur. Sıklıkla bu hasar göz içi sıvısının basıncının “yüksek” oluşuna bağlıdır, fakat bazen bu basınç “normal” iken de glokom görülebilmektedir.
Göze yabancı cisim kaçmasına, çocuklarda ve işçilerde sıkça rastlanmaktadır. Açık havada oynayan couklarda bitki parçaları ya da toprak taneleri; metal kesimi, düzeltilemsi, sıva işinde çalışan işçilerde ise, metal ve sıva parçalalr göze kaçar.
Astigmatizma gözlük, kontakt lens ya da refraktif cerrahi ile düzeltilebilen bir görme kusurudur. Toplumda birçok insanda normal olarak bulunmaktadır. korneanın yapısını kabaca tarif etmek gerekirse bir futbol topu gibi küreye benzer.
Çocuklarımızın görme problemlerinin bulunup bulunmadığını birçok veri ışığında tespit etmemiz mümkündür. Hangi yaş grubuda olursa olsun, çocuğunuzda bu belirtilerden bir veya birkaçı varsa bir göz kontrolünden geçirmelisiniz.
Galata Tıp Merkezi

info@galatatip.com.tr

En Üst .