Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Gözün Yapısı

Gözlerimiz vücudumuzdaki en karmaşık organlardan biridir. Işık sinyallerini beyine iletmekle görevli olan gözümüz, tıpkı beynin uzantısı olan doğal bir kamera gibi çalışmaktadır. Fotoğraf makinesinde olduğu gibi bir diyaframı, bir lensi ve filmi vardır. Gözün her parçası belirli hastalıklardan etkilenebilir ve bu hastalıklar konunun uzmanı göz doktorları tarafından değerlendirilmelidir.

Nasıl Görüyoruz?

Göz bir fotoğraf makinesi gibi çalışır. Işık göze saydam ön penceresi olan korneadan girer, gözün renkli kısmının (iris) ortasındaki delikten (pupil) ve lensten geçer, ve son olarak, filmin gözdeki karşıtı olan gözün arka kısmındaki retinaya ulaşır. Retinaya varan görüntü baş aşağı bir görüntüdür. Retina bu görüntüyü sinir iletilerine çevirerek optik sinir yoluyla beyne ulaştırır, burada görüntü işlenir ve algılanır.

Görmemizin net olması için ışığın kornea ve lenste düzgün olarak kırılması ve yönlendirilmesi gerekir. Işığın bu ortamlardan geçerken kırılmasına 'refraksiyon' denir. Bulanık görmenin sebeplerinden biri ışığın kornea ya da lenste uygun olmayan bir şekilde kırılarak hatalı fokuslama (netleme) oluşmasıdır ki bu durum 'refraksiyon kusuru' yada 'refraksiyon hatası' olarak adlandırılır. Doktorunuzun reçete edeceği gözlükler ve kontakt lensler ışığın düzgün olarak retina üzerinde fokuslanmasını sağlar. Bu düzenleme korneanın şeklini değiştirmek suretiyle refraktif cerrahi aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Bilgi birikimimizin yüzde 90'dan fazlası görme hissimiz aracılığıyla oluşur. Bu durum da görmenin neden beş hissimizden en değerlisi olduğunu açıklar.

 

 • Refraktif Cerahhisi
 • Retina Hastalıkları
 • Katarakt Hastalıkları
 • Glakom (Göz Tansiyon)
 • Çocuk Göz Sağlığı
 • Lazerle Katarakt Tedavisi
 • Göz Çevresi Estetiği 
 • Renk Körlüğü 
 • Uvea
 • Şaşılık
 • Kornea Hastalıkları

Sizi Arayalım


Gözaltı torbalanmasına en çok neden olan faktörler yaşın ilerlemesi, stresli bir hayat ve genetik özelliklerdir. Bunların dışında çok uzun süre bilgisayar ve televizyona bakmak, yeteri kadar uyumamak da gözaltı torbalarının oluşmasında etkilidir.
Gözaltı morlukları görüntü açısından oldukça can sıkıcıdır. Bu morlukların oluşmasına neden olan bazı etkenler vardır. Bu etkenler bazen kalıtsallıktan kaynaklanırken bazen de hastanın hatalı davranış alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır.
Göz seğirmesi zaman zaman hepimizin başına gelen bir şeydir. İsteğimizin dışında göz kaslarımızın kasılmasını göz seğirmesi olarak tanımlayabiliriz. Tıpta Miyokimi olarak tabir edilen göz seğirmesi en çok üst göz kapağında yaşanır.
Sağlıklı bir göz devamlı gözyaşıyla yıkanmaktadır. Bu göze hem rahatlık sağlar hem de gözün nemli olmasını sağlar. Eğer gerekli gözyaşı yoksa ya da var olan gözyaşı kalitesi iyi değilse göz yeteri kadar ıslanamaz ve göz kuruluğu ortaya çıkar.
Zaman zaman herkesin başına gelen göz kanlanması çoğu zaman önemsenmeden kendiliğinden geçmesi beklenir. Ama bu durum bazen çok ciddi bir problemin göstergesi olabilir. Örneğin üveit, enfeksiyon, ramotolojik ve troid hastalıkların belirtisi olabilir.
Katarakt, sağlıklı bir insanda saydam olan göz içindeki merceğin saydamlığını kaybetmesidir. Eğer göz içi merceği bulanıklaşırsa, görme de azalır.Katarakt, göz merceğinin saydamlığının kaybolduğu donuk beyaz bulanıklık gösterdiği bir durumdur.
Glokom, görme sinirine hasar vererek görme kaybına yol açan hastalığa verilen isimdir. Glokomda görme siniri hasarı göz içinde üretilen sıvıdaki basınç değişiklikleriyle ilgilidir. Bu hasar genellikle göz içi sıvısının basıncının "yüksek" oluşuna bağlıdır.
Genellikle çocuklarda gözlerini kısarak bakma, gözlerini sürekli ovuşturma, özellikle parlak ışıklı ortamlarda bir gözünü kapatarak bakma, nesnelere başını sağa veya sola çevirerek bakma gibi belirtiler gözde bir sorun olduğunun işaretleridir.
Kırma kusurlarının düzeltilmesi amacıyla uygulanır, hastanın kendi göz merceği alınmadan gözün içine yapay lensin yerleştirildiği bir yöntemdir. Bu yöntem genel olarak çok yüksek kırma kusurlarını tedavi etmek amacıyla kullanılmaktadır.
Kişiye özel tedavi yöntemi olan wavefront, görme kalitesini klasik lazer uygulamasından daha fazla arttırmayı amaçlamaktadır. Cihazdan göze gönderilen ışın demeti retinadan yansır, elde edilen görüntüyle lazer programlanarak ameliyat gerçekleştirilir.
Görmeyi sağlayan sinir liflerini içeren ve gözün iç yüzeyini kaplayan ağ tabakadır. Bu tabakanın en sık hastalıkları arasında; retina damarlarının hastalıkları, retina yırtığı ve dekolmanı, sarı nokta hastalığı ile retina içi ve altı kanamaları sayılabilir.
Görmemizin net olması için ışığın kornea ve lenste düzgün olarak kırılması ve retinaya yönlendirilmesi gerekir. Işığın bu ortamlardan geçerken kırılmasına 'refraksiyon' denir. Miyopi, astigmatizma ve hipermetropi refraksiyon kusurlarıdır.
18-65 yaş arasındaki hasta grubuna uygulanabilen tedavi yöntemidir. Refraktif cerrahi olabilmek için 21 yaşını tamamlamış olmak gerekir. LASİK olmak isteyen hastaların her iki gözünde de görme fonksiyonu olmalıdır.
Tıptaki adıyla Retinitis Pigmontoza olarak bilinen gece körlüğü, periferik retinaın en sık görülen heredo-dejeneransıdır. Akraba evliliklerinin sık olduğu bölgelerde, daha sık rastlanır. Hastalığın seyri, genellikle uzun vadede körlükle sonuçlanır.
Her iki göz ekseninin paralelliğinin bozulmasına şaşılık (strabismus) denir.Sıkça karşılaştığımız sorulardan biride bebeklerde şaşılık olup olmadığıdır. Yalancı şaşılık tanısını ancak tam bir şaşılık muayenesi sonrası bir kayma saptanmama durumunda konulabilir.
Kornea gözün ön kısmında yer alır ve gözün kırıcılığı en fazla olan kısmını oluşturur. Anatomik olarak beş tabakadan oluşur. En üst tabakası olan kornea epiteli dışında diğer tabakalarında kendi kendini tamir kabiliyeti yoktur, nedbeleşme riski yüksektir.
Günlük hayatımızda sıkça başvurduğumuz göz damlaları, pek çoğumuz tarafından bilinmese de güçlü ilaçlardır ve dikkatli kullanımları sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Tüm ilaçlar gibi göz damlalarının da yan etkileri bulunmaktadır.
Gözyaşı iki yolla üretilir. Bunlardan biri, gözyaşının yavaş ve sabit bir hızla üretimidir. Böylece gözdeki normal kayganlık sağlanır. Diğeri ise, gözün uyarılması ve herhangi bir duygusal duruma cevaben fazla miktarda gözyaşı salınmasıdır.
Çocuklarımızın görme problemlerinin bulunup bulunmadığını birçok veri ışığında tespit etmemiz mümkündür. Hangi yaş grubuda olursa olsun, çocuğunuzda bu belirtilerden bir veya birkaçı varsa bir göz kontrolünden geçirmelisiniz.
Astigmatizma gözlük, kontakt lens ya da refraktif cerrahi ile düzeltilebilen bir görme kusurudur. Toplumda birçok insanda normal olarak bulunmaktadır. korneanın yapısını kabaca tarif etmek gerekirse bir futbol topu gibi küreye benzer.
Göze yabancı cisim kaçmasına, çocuklarda ve işçilerde sıkça rastlanmaktadır. Açık havada oynayan couklarda bitki parçaları ya da toprak taneleri; metal kesimi, düzeltilemsi, sıva işinde çalışan işçilerde ise, metal ve sıva parçalalr göze kaçar.
Glokomda görme siniri hasarı göz içinde üretilen sıvıdaki basınç değişiklikleriyle ilgili bir durumdur. Sıklıkla bu hasar göz içi sıvısının basıncının “yüksek” oluşuna bağlıdır, fakat bazen bu basınç “normal” iken de glokom görülebilmektedir.
Her 100 kişiden birinin sorunu haline gelen göz tansiyonu ya da glokom, tüm körlüklerin de yüzde 5'inden sorumlu tutulmaktadır. Uzmanlar tarafından 1 yaş altındaki tüm bebeklerin mutlaka göz kontrolünden geçirilmesi önerilmektedir.
Hastalarda meydana gelen kataraktın en sık oluşma sebebi yaşlılıktır. Genellikle 50 yaş üzerindeki hastalarda katarakt yaşlanmanın normal süreci sonucu ortaya çıkmaktadır ve görmeyi etkileyecek seviyeye ulaşması yıllar almaktadır.
Göz sağlığının temelinde düzenli göz muayenesi vardır, çünkü çoğu göz hastalığı son evresine gelinmedikçe hastalar tarafından farkedilemez, bir uyarı işareti yoktur. Ancak bazı sorunlar da beklenmeyen bir anda oluşup hasta için uyarı oluşturur.
Excimer Laser, arf gazı kullanılarak 193 nm dalga boyunda ultraviole ışık üreten ve korneada yapılması gereken düzeltmeye göre ışını kontrol eden, içinde gelişmiş bir bilgisayar bulunan laser cihazıdır ve 1990 yılından beri tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.
İnsan gözü yakını görebilmek için odaklama yapmak zorundadır. Bu odaklama gücü göz merceğinin şeklini değiştirmesi ile mümkündür. 45 yaştan itibaren sertleşen göz merceği eskisi kadar iyi odaklanamadığından yakını görme zorlaşır ve gözlük kullanımı gerekir.
İki ana grup kontakt lens mevcuttur; sert kontakt lens ve yumuşak kontakt lens. Bunların dışında afakik, keratokonus, renk körlüğü gibi özel grup lensler de vardır. Kontakt lens reçete edilmeden önce tam bir göz muayenesi gereklidir.
Çocuklarda öğrenme aşamasında görme işlevi çok önemlidir. Uygun göz sağlığı için çocukların düzenli göz muayenesinin yapılması gerekir ve muayenelerin güvenilirliğine özen gösterilmelidir. Çünkü bazı önemli göz sorunları hiçbir belirti vermeden başlar.
50 yaşından küçükseniz, bilinen bir göz ya da sistemik rahatsızlığınız yoksa 2-4 yılda bir muayene olmanız yeterli olacaktır. 50 yaşının üzerinde en az 2 yılda bir muayene olmak göz hastalıklarının erken tanısında önemli bir noktadır.
Galata Tıp Merkezi

info@galatatip.com.tr

En Üst .